مطالب مربوط به برچسپ

لسلام

چند حکایت و کرامت از امام رضا (علیه السلام)

0 نظر / 8/28/1396 12:00:00 AM

موسی بن سیار که از یاران حضرت رضا علیه السلام است ،‌می‌گوید:روزی همراه ایشان بودم همین که نزدیک دیوارهای طوس رسیدیم صدای ناله و گریه‌ای را شنیدم . من به جست و جوی آن رفتم . ناگاه دیدم جنازه‌ای را می آورند در این حال حضرت از مرکب پیاده شده... .