درباره ما

روشنا مجموعه از مطالب فرهنگی، اجتماعی و دینی است که با هدف پاسخگویی به پرسش های جوانان عزیز به ویژه دانشجویان طراحی شده است.

این سایت به مباحث مربوط به دین و زندگی، زندگی معیار و مطلوب، نیازهای دوران جوانی، مناسبت ها و روزهای سال می پردازد و سعی در پاسخگویی به پرسشهای کرابران محترم دانشگاه دارد.

روشنا یکی از پایگاه های فرهننگی موسسه پژوهشی فرهنگی فهیم است.

موسسه فهیم در جهت نظریه پردازی دین فعالیت کرده و سعی دارد متناسب با شرایط زمان و بر اساس تحقیق و اجتهاد دین داری مطلوب را نشان ددهد. و با تعامل سازنده به اندیشه دینی و واقعیت های زندگی اجتماعی معاصر می پردازد.

پیشنهادی سازنده و انتقادهای شما کاربران عزیز می تواند ما را در مسیری که انتخاب کرده ایم موفق تر کند.

پرسش های اجتماعی و دینی شما نیز با پاسخ موسسه همراه خواهد گردید.