مطالب مربوط به برچسپ

عدد

ویژگی عدد چهل درباره امام حسین(علیه السلام)

0 نظر / 8/20/1396 12:00:00 AM

آیت‌الله جوادی‌آملی در نوشتاری اهمیت زیارت اربعین، ویژگی عدد چهل درباره امام حسین (علیه السلام)، زیارت مأثور در اربعین و گریه بر امام حسین (علیه السلام) را تشریح کرده‌اند.